Czym właściwie jest Inkubator?

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja, której misją jest pomoc w rozwijaniu przedsiębiorczości. Daje ona możliwość beneficjentom założyć firmę pod parasolem inkubatora. Podstawowe cechy współpracy: 1) księgowość prowadzona jest przez inkubator, 2) nie ma potrzeby rejestracji działalności w urzędach, swój nr NIP, KRS i REGON udostępnia inkubator, 3) brak składek ZUS, 4) pomoc w znalezieniu pomieszczeń biurowych dla firmy beneficjenta, 5) oferty szkoleń i doradztwo, 6) pomoc prawna, 7) prowadzenie działalności na korzystnych warunkach przez 2 lata z możliwością zakończenie współpracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kilka słów o nas

Fundacja Miejski Inkubator Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej została powołana w lipcu 2011 roku. Organizacja powstała w celu promowania działalności wspomagającej rozwój lokalnej gospodarki poprzez opcję inkubatora przedsiębiorczości. Ideą nadrzędną fundacji jest formowanie elastycznej formy współpracy między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo – badawczymi oraz władzami publicznymi, kreując środowisko ułatwiające interakcje i kooperację gospodarczą wśród instytucji otoczenia biznesu.

Fundacja wspiera lokalną przedsiębiorczość oraz pomaga w tworzeniu nowych firm. Ułatwia w jak największym stopniu prowadzenie działalności gospodarczej. Udziela szkoleń oraz porad w praktycznych działaniach związanych z kierowaniem własnym biznesem.

Inkubator współpracuję z osobami, które chcą wypróbować własne pomysły biznesowe. Oferujemy usługi, które bardziej rozwiną region i sprawią, że staniemy się atrakcyjniejszym miejscem dla inwestorów. Inwestycje i innowacje przekładają się na zwiększenie zatrudnienia co daje szansę na rozwój nie tylko miasta, ale i mieszkańców.

Copyright © Fundacja Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Biała Podlaska 2011-2016
Projekt i wykonanie: Grzesiek Bańkowski
Projekt logo: Patryk Kratiuk